Archive for June, 2015

7e995b3ee11e88d084d9a10ba94d55a1 copy

මගේ දෙවියන් ඉන්නෙ මේ නිල් අහස යට.මේ මහ මූදේ.මේ හුළං අතරෙ.මේ ගහ කොළ අතරේ…කපිතාන් කීවා. “
“මට ඒක හරියටම තේරුණේ නෑ. තේරුම් ගන්න මං උත්සහ කළෙත් නෑ. මට දෙවියන් බුදුන් තියා කන්ද උඩරටයි, රජ්ජුරුවොයි පවා අමතකවෙලා තිබ්බෙ. මං බලාගෙන හිටියෙ ඉහළ නිල්ම නිල් පාට ආකාසෙ දිහා. සුදෝ සුදු වලාකුලු ඒ නිල් පාට අතරෙ දියවෙලා යන හැටි දිහා. මූදට උඩින් පියාඹගෙන යන ලිහිනි දිහා, එච්චරයි”

– රන් මැනිකා – (182 පිටුව)

ඒ කතාවෙන් නිලි වැස්ස අවසන් කරලා මැජික් කාරයාගේ කතාවට එන්න පුළුවන්.

(more…)

Advertisements